Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 november 2005

Fem predikningar till Alla Helgons dag - Första predikan: Över evangelietexten: När Jesus såg folkskarorna … (3)

För att förbereda er måltid har mitt hjärta hela natten brunnit i mig såsom en eld (jfr Ps 39:4). Utan tvekan är det samma eld som herren Jesus tände på jorden med en stark önskan att de den skulle brinna (Luk 12:49). Ty för andlig föda och andligt kök krävs andlig eld.
För mig återstår nu bara att servera vad jag har förberett. Och jag ber er att fästa mer avseende vid Gud som ger, än vid tjänaren som serverar. Ty jag är igenting annat än er medtjänare (Upp 19:10). Gud vet att jag tillsammans mer tigger himlens bröd och vad vi behöver för livets uppehälle. Det är inte jag, utan er himmelske Fader som själv ger er det levande brödet från himlen. Det är han som livnär er genom ord och gärningar och t.o.m. genom sin Sons kropp som är verklig föda (Joh 6:55).
Om hans gärningar läser jag: Min mat är att göra min Faders vilja (Joh 4:34), och om hans ord: Människan skall inte leva bara av bröd, utan av varje ord som utgår ur Guds mun (Matt 4:4). Således åligger det oss nu att göra hans gärningar och ord till vår föda. Och sedan får vi genom hans barmhärtighet ta emot Kristi kropps rena sakrament vid det heliga altarbordet.