Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 november 2005

Fem predikningar till Alla Helgons dag - Första predikan: Över evangelietexten: När Jesus såg folkskarorna … (5)

Låt oss inte betrakta det som en betydelselös detalj att han gick upp på ett berg (Matt 5:1).En profet hade långt tidigare förutsagt det, och det är som om han ropade fjärran ifrån: Stig upp på ett högt ber, du som bär ett glädjebudskap till Sion (Jes 40:9). Om ni inte har en bättre tolkning att föreslå, tror jag att denna uppstigning betyder samma sak som Lukas talar om i början av Apostlagärningarna: I min första bok skrev jag om allt som Jesus gjorde och lärde (Apg 1:1). Han gjorde förvisso inte som fariséerna, som band ihop tunga bördor som var omöjliga att bära och lade dem på människornas axlar, utan att själva röra ett finger (Matt 23:4). Är han inte ett gott bröd för själen, ett bröd som kraftfullt stärker människans hjärta (Ps 104:15)? Med förtröstan följer jag dig, Herre, vart du än går (Luk 9:57), och i trygghet går jag på dina buds väg, medveten om att du har gått mig före. Ja, med tillförsikt vill jag löpa dina befallningars väg (Ps 119:32), ty jag vet att du har utgått från himmelens gränser för att löpa denna väg, och att du på den har nått himmelens gränser (Ps 19:7).
Bröder, jag kan inte på detta sätt tugga varje ord. Ni får vara de rena djur som idisslar (4 Mos 11:3) för att Skriftens ord skall gå i uppfyllelse: Dyrbara skatter har den vise i sin mun (jfr Ords 21:20). Jag måste uttrycka mig lite mer kortfattat, ty det återstår mycket att säga och tiden är kort, särskilt med tanke på att vi skall fira högmässan.