Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

13 november 2008

Gudsbetraktelse 2

Längtan efter Gud


Herre Gud Sebaot, förnya oss och visa oss ditt ansikte, så att vi blir frälsta (Ps 80:20). Men Herre! Hur brådstörtat, obetänksamt, oordnat, förmätet och främmande för det sanna ordets regel och din vishet är det inte att vilja se Gud, när man har ett orent hjärta! Men du är den högste gode, det högsta goda, hjärtats liv och de inre ögonens ljus. Förbarma dig över mig, Herre, för din godhets skull. Det är mig till rening, förtröstan och rättfärdighet att betrakta din godhet. Herre, min Gud, du säger till min själ på ditt sätt: Jag är din räddning (Ps 35:3). Rabbouni (Joh 20:16), högste mästare, enastående lärare, du är den ende som kan lära mig att se det som jag längtar efter. Säg därför till din blinde tiggare: Vad vill du att jag skall göra för dig (Mark 10:51)?

Du vet det, ty det är just vad du ger. När mitt hjärta har lagt bort all strävan efter världslig ära, nöje, njutning och allt som kan eller brukar fresta kroppens begär, ögonens åtrå eller andens högfärd (1 Joh 2:16), vet du att mitt hjärta säger till dig: Mitt ansikte har sökt dig; ditt ansikte, Herre, skall jag söka. Vänd inte ditt ansikte ifrån mig; försmå inte din tjänare i vrede (Ps 27:8-9). Du hjälper mig sedan länge och är min outtröttlige försvarare (Ps 119:114). Jag vet att jag är oförståndig och oduglig. Men det är av kärlek till din kärlek som jag gör detta, vilket du kan se, även om inte jag kan se dig. Liksom du har givit mig en längtan efter dig, är du upphov till det i mig som behagar dig. Snart förlåter du din blinde tjänare som skyndar till dig, och du räcker honom din hand, om han snubblar på något på sin väg.