Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 november 2008

Guillaume de Saint -Thierry

Det går inte att vara mångordig, när det gäller att beskriva Guillaumes av Saint-Thierry yttre liv. Han föddes någon gång mellan 1070 och 1075 i Liège och påbörjade sannolikt sina studier i Laon. Dem gav han emellertid upp och gick in i benediktinernas kloster, Saint-Nicaise, i Reims. I närheten låg ett annat benediktinkloster, Saint-Thierry, där han blev abbot 1119-1120. I sin egenskap av abbot var han föreståndare för munkarna, administrerade och förvaltade hela klostret och alla dess egendomar. Han sägs ha varit klen och sjuklig men fann tid för att skriva. Han genomlevde en mångårig kris som slutligen ledde till att han 1135 lämnade sitt kloster för att inträda i det nygrundade cistersiensklostret Signy, där han levde till sin död den 8 september 1148, bortsett från ett kort besök hos kartusianerna i klostret Mont-Dieu som låg i närheten. 1215 “upphöjdes” hans kvarlevor och placerades under i ett kapell bredvid kyrkan, vilket på den tiden innebar saligförklaring.
1100-talet var i mångt och mycket en ombrytningstid, inte minst för benediktinerna som fick se hur ordens reformator, Bernhard av Clairvaux, fick ett allt större inflytande. Många benediktiner gick över till den nya orden, cistercienserna. Så även Guillaume de Saint-Thierry. Han hade gärna velat leva i Clairvaux, ty han var god vän med och stor beundrare av Bernhard, men denne gav inte sitt samtycke. I sina tidiga skrifter kan man se hur Guillaume de Saint-Thierry försökte att stilistiskt efterlikna sin förebild, vilket inte alltid lyckades. Bernhard var en språkets mästare och var inte så lätt att ta efter.