Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 november 2008

Gudsbetraktelse 1

Här börjar skriften "Gudsbetraktelse" författad av Guillaume, abbot i Saint-Thierry

Låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds tempel. Han skall lära oss sina vägar (Jes 2:3). Förväntningar, avsikt, vilja, tanke, känsla och hela mitt jag (Ps 103:1), kom och låt oss gå upp på berget, till det ställe där Herren ser och låter sig bli sedd (Jfr 1 Mos 22:14). Bekymmer, oro, ängslan, möda och träldomens börda, vänta på mig här tillsammans med åsnan - min kropp, medan jag och gossen - mina förståndsgåvor - skyndar dit upp. När vi har tillbett, skall vi komma tillbaka till er (1 Mos 22:5).
Vi kommer tillbaka, men dessvärre alltför snart. Kärleken till sanningen avlägsnar oss från er (2 Thess 2:10), men för brödernas skull tillåter inte kärlekens sanning att vi överger och försmår er. Men även om vi måste återvända för att ni behöver oss, kan vi inte för er skull er helt avstå från denna ljuva erfarenhet.