Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

27 september 2008

Jungfru Marias födelse - akvedukten 13 forts

Ni som minns Herren, tystna inte och ge er ingen ro (Jes 62:6). De för vilka Herren är närvarande behöver inte manas, ty när profeten säger: Prisa Herren, Jerusalem - Prisa din Gud, Sion (Ps 147:1) är det snarare ett uttryck för entusiasm än uppmaning. Men de som vandrar i tro (2 Kor 5:7) behöver stimuleras till att varken vara tysta eller förtiga honom. Han talar och förkunnar välgång
för sitt folk och sina trogna och för de redbara (Ps 85:9). Mot den trogne är du trofast, du är redlig mot den redlige (Ps 18:26). Det vill säga: han lyssnar till den som lyssnar till honom och talar till den som talar till honom. Däremot är han tyst, om du förtiger honom.
Men vilken tystnad handlar det om? Frånvaro av lovprisning, tystna inte och ge honom ingen ro, förrän han upprättar Jerusalem och hela jorden sjunger dess lov (Jes 62:6-7). Ja, Jerusalem är lovsång, en salig och ljuvlig lovsång (jfr Ps 147:1). Såvida vi inte tror att änglarna, den himmelska staden Jerusalems invånare, finner behag i att lovprisa varandra och så vilseleda varandra i fåfänga.