Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 juni 2006

Mariapredikningar: Bebådelsen, III:7

Är du förvånad över,
att den lilla staden Nasaret
äras av en sådan budbärare,
av en budbärare från en sådan konung?

Det beror på
att det i denna lilla stad
finns en stor undangömd skatt,
dold för människor,
men inte för Gud.

Är inte Maria Guds skatt?
Där hon är,
där är också hans hjärta.
Hans blick vilar på henne.
Överallt betraktar han sin tjänarinnas ödmjukhet.
Faderns enfödde Son,
känner han himlen?
Det gör han
och även Nasaret!
Hur skulle hans fädernesland kunna vara okänt för honom?
Hur skulle hans arvedel kunna vara okänd för honom?
Han gör anspråk på himlen genom sin Fader
och Nasaret genom sin Moder.