Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

24 juni 2006

Mariapredikningar: Missus est, III:13

"Ett barn är oss fött, en son är oss given."
För oss ja,
men inte för sig själv,
ty född av Fadern före all tid
hade han inte behov av
att födas av en moder i tiden.
Inte heller för änglarna,
som inte behöver någon som är liten,
då de har den som är stor.
Det är för oss han är född,
det är åt oss han är given,
ty för oss var det nödvändigt.