Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 juni 2006

Mariapredikningar: Missus est II:2

Prydd med sina dygders smycken,
strålande av själens och kroppens skönhet
dras alla himlens invånares blickar
till den kungliga jungfrun;
hon erövrar Konungens hjärta
som sände henne en himmelsk budbärare.
Allt detta anförtror oss evangelisten,
när han visar oss en ängel,
sänd av Gud till en jungfru.
Detta betyder:
från den Högste till den ödmjuka,
från Herren till tjänarinnan,
från Skaparen till hans skapade varelse.
Så sänker sig Gud!
Så upphöjs Jungfrun!