Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 juni 2006

Mariapredikningar: Missus est, II:18

Vem du än är,
som driver omkring på världens hav
i stormar och cykloner,
tag ej blicken från den lysande Stjärnan,
om du inte vill gå under.

När frestelsens vindar tilltar
och du går mot bedrövelsens skär,
betrakta Stjärnan och åkalla Maria!

Om du är som en leksak
på högmodets vågor,
på fåfängans,
förtalets
och avundsamhetens hav,
betrakta Stjärnan och åkalla Maria!

Om vrede eller girighet
eller köttets lustar
skakar din själs farkost,
betrakta Maria!

Om du är förvirrad över dina oerhörda brott,
förskräckt över ditt dåliga samvetes tyngd,
om du ryser av rädsla vid tanke på domen
och börjar sjunka i sorgens avgrund
och hopplöshetens djup,
tänk på Maria!

I faror och ångest,
i svåra stunder,
tänk på Maria och åkalla henne!
Må hon inte lämna din mun,
ej heller ditt hjärta.
Sträva ständigt efter att bli henne lik,
om du vill ha hennes förböns hjälp.

Om du följer henne, går du ej vilse;
om du ber till henne, förtvivlar du ej;
om du tänker på henne, blir du ej förvillad.
Så länge hon håller dig uppe, faller du ej;
så länge hon skyddar dig, har du inget att frukta.
Med henne som vägvisare, blir du ej trött;
med hennes välvilja, når du din hamn.

Så kommer du att erfara
hur riktigt ordet är:
"Och jungfruns namn var Maria."