Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 juni 2006

Mariapredikningar:Missus est, IV:8

Ängeln väntar på svaret:
det är tid att vända tillbaka.
Vi stackare,
som jämrar oss under förbannelsens dom,
väntar också från dig
förbarmandets ord!

Se,
lösenpenningen läggs i dina händer:
säger du ja,
blir vi omedelbart fria!

I det eviga Ordet har vi skapats
och nu går vi under;
ett enda ord från dig
och vi blir återställda,
återkallade till livet.
Jungfru med ömsint hjärta,
Adam och hans ömkliga efterkommande
ber dig
att säga ja;
Abraham, David, alla patriarker
och dina förfäder
som bor i dödsskuggans dal
ber dig
att säga ja;
hela världen
som ligger för dina fötter
ber dig
att säga ja.

De har rätt,
när man betänker,
att på ett ord från dina läppar beror
de olyckligas tröst,
de fångnas återlösning,
de dömdas befrielse,
kort sagt
frälsningen av alla Adams barn,
av ditt släktes alla barn.

Skynda dig, jungfru,
giv ditt efterlängtade svar!
Uttala det ord,
som jorden, underjorden och himlen
väntar på!

Världsalltets konung,
Herren själv,
som älskar din skönhet,
åtrår ditt jakande svar.
Han har velat göra det
till en förutsättning för världens frälsning.
Din tystnad behagade honom.
Nu skall ditt ord behaga honom än mer.
Ropar han inte från himlen:
"Du vackraste kvinna,
låt mig höra din röst!"
Låter du honom höra din röst,
låter han dig se
allas vår frälsning.
Är det inte vad du själv har väntat på,
som du suckat över både natt och dag?
Säg,
är du den som fått löftet om vår frälsning
eller skall vi vänta på någon annan?
Du är löftet, den väntade och efterlängtade.
Giv fort ditt svar till ängeln
eller bättre
giv det till Herren genom hans ängel.
Säg ett ord
och du får ta emot Ordet;
säg ditt ord
och du får ta emot det gudomliga;
säg ditt timliga ord
och du får ta emot det eviga.
Varför dröja?
Varför ängslas?

Välsignade jungfru,
öppna ditt hjärta för tro,
dina läppar för samtycke,
ditt sköte för skaparen.
Den som folken väntar på
bankar på din dörr:
om du dröjer, går han sin väg
och du kommer att klagande
börja vänta på honom igen,
på honom, som din själ älskar.
Res dig, skynda, öppna!
Res dig genom din tro,
skynda genom att ge dig själv,
öppna genom ditt samtycke.

Då svarar hon:
"Se, jag är Herrens tjänarinna,
jag säger ja till ditt ord!"