Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 juni 2006

Qui Habitat, sjuttonde predikan över vers 16 (7)

Jag skall mätta honom med långvariga dagar och låta honom se min frälsning

Om vi inte föredrar någon annan tolkning förklarar denna vers att de dagar som Gud utlovat består av att själva frälsningen uppenbaras.
Jag skall mätta honom med långvariga dagar, säger han. Men om du undrar över, varifrån dessa dagar kommer, då vi läser att solen inte skiner under dagen i den heliga staden (Upp 21:23) och att det inte längre finns någon natt (Upp 21:25), svarar han: Jag skall låta honom se min frälsning, såsom det står i Skriften: Lammet är dess lampa (Upp 21:23).
Jag skall låta honom se min frälsning: Jag skall inte längre undervisa honom i tro eller öva honom i hopp, utan uppfylla honom genom att han får se.
Jag skall låta honom se min frälsning: Jag skall visa honom min Jesus för att han nu och alltid skall se honom, som han har trott på, älskat och alltid längtat efter. Herre, låt oss se din nåd, och ge oss din frälsning (Ps 85:8). Herre, visa oss din frälsning, och det är nog för oss (Joh 14:8). Den som ser honom, ser även dig, ty han är i dig och du i honom (jfr Joh 14:9,11). För oss är det eviga livet att känna dig, den ende sanne Guden, och honom som du har sänt, Jesus Kristus (Joh 17:3).
Herre, nu låter du din tjänare gå hem, i frid, som du har lovat, ty mina ögon har sett din frälsning (Luk 2:29), din Jesus, vår Herre, han som är över allting, Gud, välsignad i evighet (Rom 9:5).

1 Comments:

Blogger NoYes said...

Predika - behövs det?
Lättare att sätta sig ner med benen i kors. Vila sig från predikningarna - kanske nejja istället!

Välkommen till min blogg:
nejja.blogspot.com

1:03 em  

Skicka en kommentar

<< Home