Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 juni 2006

Mariapredikningar: Missus est, I:5

Vem är denna jungfru
värdig att hälsas av en ängel,
ödmjuk maka till en hantverkare?
En sällsam blandning
av jungfrulighet och ödmjukhet,
som finner behag hos den själ,
vars ödmjukhet ger glans åt jungfruligheten,
och vars jungfrulighet förskönar ödmjukheten.
Hon är värd stor aktning,
ty hennes fruktsamhet upphöjer hennes ödmjukhet,
hennes moderskap helgar hennes jungfrulighet.