Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 juni 2006

Mariapredikningar: Missus est, inledning


Att skriva?
Min hängivenhet driver mig,
men sysslorna hindrar mig.
En opasslighet tvingar mig
att just nu hålla mig borta från gemenskapslivet.
Jag har lite ledighet (otium)
och jag skall avstå från något av sömnen
utan att hänge mig åt sysslolöshet (otiosum)!

Det är mig angenämt
att försöka förverkliga en dröm
som jag ofta har:
att till jungfru Marias lov och pris
kommentera Lukas evangelium om Bebådelsen.

Jag är medveten om
att detta arbete inte är mig ålagt,
som vore det nödvändigt eller till nytta
för brödernas andliga utveckling,
som jag bär ansvar för.
När jag ägnar mig åt denna uppgift
finns det ingenting
som vid behov hindrar mig från att tjäna bröderna,
Jag tror inte att jag ligger dem till last,
när jag ägnar mig åt sådant
som personligen hågar mig.