Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 juni 2006

Mariapredikningar: Bebådelsen, III:9

Gud betraktade
sin tjänarinnas ödmjukhet
såsom en förtjänst.

Vad kan vara förtjänstfullt inför Gud?

Ett ödmjukt hjärta,
som inte är fyllt av någon förtjänst,
som hindrar den gudomliga nåden
att fritt utgjuta sig.