Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 november 2005

Fem predikningar till Alla Helgons dag - Första predikan: Över evangelietexten: När Jesus såg folkskarorna … (9)

Fortsättningen lyder: Saliga de saktmodiga, de skall besitta jorden (Matt 5:5). Det är mycket bra att det är så! Det är nämligen nödvändigt att fattigdom åtföljs av saktmod, ty den första frestelsen för dem som lämnar allt brukar komma från fysiska obehag och en nedstämdhet som kroppen inte är van vid. Ty vad tjänar fattigdomen till, om den fattige knotar över den, blir förbittrad och otålig på grund av sin livsstil?
Det är mycket bra att det efter löftet om himmelriket som underpant ges ett löfte om ett annat mindre rike. Enligt Skriften har vi ett löfte för detta livet liksom för det tillkommande (1 Tim 4:8), så att det som redan är oss givet ger styrka åt vår väntan på det tillkommande.
Saliga de saktmodiga, de skall besitta jorden. Enligt min tolkning betyder jorden vår kropp. Om själen vill äga den och styra dess lemmar, måste den vara saktmodig och underkasta sig sin överordnade, ty av sin överordnade kommer den att bli behandlad så som den själv behandlar sina underordnade. Den skapade varelsen rustar sig för att hämnas skymfen mot sin skapare. Om kroppen gör uppror mot själen, vet själen att den inte är underordnad högre instanser på ett tillbörligt sätt. Därför måste den bli saktmodig och ödmjuka sig under den Högstes starka hand (1 Pet 5:6). Ja, den må underkasta sig Gud och lyda dem som är insatta i hans ställe. Strax kommer den att finna en lydig och foglig kropp. Sanningen säger: Saliga de saktmodiga, de skall besitta jorden.
Se efter om det inte finns andra läkemedel mot den andra synden. Eva var den första att synda efter den förödelse som ängeln åstadkom genom sin överträdelse. Upprörd och orolig avvisade hon en lätt bördas angenäma ok (Matt 11:29), nämligen Herrens förbud. I stället för att invänta att Herren, som hade givit henne allt, skulle ge henne fullkomlig salighet, försökte hon på ormens inrådan att i förtid roffa åt sig den. Därför förlorade hon paradiset, det ljuvliga landet (Ps 106:24) och fann i sin kropp en motstridig lag (Rom 7:23).
Men vid detta Herrens ord brinner du kanske redan av en längtan att tillägna dig detta saktmod och beklagar ditt hjärtas hårdhet och dina brutala instinkter som påminner om ett okuvat vilddjur.