Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

30 juni 2006

Mariapredikningar: Bebådelsen, III:8

Maria,
förvisso är Kristus din livsfrukt
på ett sätt som är förbehållet endast dig,
men genom din förmedling har han kommit alla människor.
I endast dig
har denne rike och mäktige (dives et praedives) konung utblottat sig,
har den högste stigit ned,
har den store blivit liten.
Men varför?
För att berika oss genom sin fattigdom,
upphöja oss genom att utblotta sig,
göra oss stora genom att bli liten.
Genom att bli människa
och förbli Gud
förenar han oss till en ande med sig.