Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 juli 2006

Mariapredikningar: 2 sönd e Trettondagen, I:2

Låt oss tillsammans med lärjungarna följa Herren,
när han beger sig till bröllopet i Kana,
för att bevittna det tecken han skall göra
för att också vi skall tro på honom.

Vinet tar slut.
Jesu Moder säger till honom:
"De har inget vin."
Han som var så barmhärtig och godhjärtad
hade medlidande med människors förlägenhet.
Vad kan flöda ur denna ömhetens källa,
om inte ömhet?
Jag upprepar,
vad är det som är så förvånande med
att den ömsinta godhetens livmoder ger uttryck för godhet?
Om någon håller en frukt i sin hand
en halv dag,
behåller han inte doften av frukten
resten av dagen?
Vilken godhet fyller inte det inre,
där godheten själv vilat nio månader?
Ty godheten uppfyllde hennes själ
innan den uppfyllde hennes inre
och när den förlöstes
lämnade den inte hennes hjärta.

Hans svar kan verka hårt och strängt,
men han visste vem han talade till.
Maria var inte okunnig om
vem som talade till henne.
För att du skall förstå
hur hon tog emot svaret
och sin Sons välvilja,
sade hon till tjänarna:
"Gör det han säger åt er".