Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 juli 2006

Mariapredikningar: Julafton, III:10

I en första förening finns ett läkemedel,
ett slags balsam
bestående av Gud och människa,
ämnat att bota all sjukdom.
De båda elementen har av den Helige Ande
försiktigt malts och blandats
i Marias sköte, såsom i en mortel.

Eftersom du inte var värdig denna gåva,
blev den given till Maria,
för att du från henne skulle få allt,
som du kan ta emot.
I sin egenskap av moder
har hon för dig fött Gud till världen;
i sin egenskap av jungfru
har hon utifrån sin bestämmelse
vunnit ditt, sitt och hela mänsklighetens mål.
Hade hon varit endast moder
skulle hon ha nöjt sig med
att genom sitt moderskap bli räddad;
hade hon varit endast jungfru,
skulle hon ha varit tillfreds med det,
och hon skulle aldrig ha fött någon,
som betalade priset för världens frälsning.

Om läkemedlet således finns i en första förening,
finns hjälpen i en andra,
ty det är Guds vilja
att vi inte skall ha någonting,
som inte blir oss givet
genom Marias händer.

I en tredje förening finner vi förtjänsten.
Det räcker med att tro
för att redan få trons förtjänst.
Tron helar,
ty den som tror
blir räddad.