Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

03 juli 2006

Mariapredikningar: Marie upptagning, I:2

Vår jord har i dag
givit en värdefull gåva åt himlen,
för att i ett vänskapsförbund förena
mänskligt och gudomligt,
jord och himmel,
djupaste ringhet och högsta upphöjdhet.
Jordens ädlaste frukt har stigit dit upp,
varifrån de mest fulländade gåvor kommer ner.
Upptagen i himlen
kommer även jungfru Maria att giva oss dessa gåvor.
Hur skulle hon kunna låta bli,
när varken makt eller vilja saknas henne?
Hon är änglarnas drottning,
hon är barmhärtig,
hon är Moder till den enfödde Sonen.
Ingenting kan bättre uppenbara
hennes makt och ömhet,
om man tror,
att Guds Son ärar sin moder
och ej betvivlar,
att Marias kropp brinner av kärlek:
en kropp,
där den gudomliga kärleken
vilade nio månader.