Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

31 januari 2008

Benedikt 8

Hans helighet ger oss styrka, hans fromhet undervisar oss och hans rättfärdighet inger oss mod. Han var så gudfruktig att han var till gagn inte blott för sina samtida utan även för sina efterkommande. Detta träd bar frukt inte bara för sin tids människor, utan fortsatte att växa och bära frukt som består (Joh 15:16). Han var mycket älskad av Gud och människor (Syr 45:1), och var inte bara genom sin närvaro till välsignelse – likt många som är älskade av endast Gud och kända endast av honom – utan minnet av honom är fortfarande till välsignelse.
Även i dag förkunnar han på tre sätt sin kärlek till Gud genom att ge tre frukter som näring till Herrens hjord (jfr 1 Pet 5:2). Han gör det genom sitt liv, sin undervisning och sin beskyddande förbön.
Bröder, bär också ni frukt med hans ständiga bistånd, ty ni har blivit bestämda för att gå och bära frukt (Joh 15:16).

Gå? Men varifrån? Från er själva enligt Skriftens ord: Vänd dig bort från din egen vilja (Syr 18:30 Vulg.). Vi läser om Herren att han gick för att så sitt utsäde (Luk 8:5). Här handlar det om hans utsäde, liksom det tidigare handlade om hans frukt. Bröder, låt oss ta efter honom, ty han kom för att ge oss ett föredöme att leva efter (jfr Fil 3:17) och visa oss den väg vi skall gå.