Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

25 januari 2008

Benedikt 4

Den salige Benedikt blev som ett träd, ett stort och fruktbärande träd, planterat vid vattenbäckar (Ps 1:3).
Var finner man dessa vattenbäckar? Givetvis i dalen, ty de forsar fram mellan bergen (Ps 104:10). Ser du inte dessa bäckar som strömmar ner utmed bergens sidor och söker sig till den ödmjuka dalen? På samma sätt Gud står emot de högmodiga, men de ödmjuka visar han nåd (Jak 4:6). Där kan du tryggt gå, om du är ett Kristi riddjur. Stöd dig på denna kvist (
den första kvisten från trädet – Benedikt – är hans förebildliga ödmjukhet) och följ dalens stig. Den gamla ormen (Upp 12:9) har sin hemvist i bergen och hugger hästen i hasen, så att ryttaren faller baklänges (1 Mos 49:17). Välj därför en dal för att gå och plantera. Vi brukar inte plantera träd på bergen. Vanligtvis är de torra och steniga. I dalarna är marken däremot bördig och växterna trivs. Det är fullt med törnen och skörden ger hundrafalt enligt ordet: Dalarna höljer sig i säd (Ps 65:14).