Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 januari 2008

Benedikt 6

De träd som bär frukt som inte är deras egen är hycklarna. Likt Simon från Kyrene bär de ett kors som inte är deras. De gör det tvångsmässigt och utan inre övertygelse. De fikar efter ärebetygelser och ser sig därför tvingade att göra det som är dem motbjudande.
Uttrycket i rätt tid talar mot dem som vill bära frukt i förtid. När träden får knoppar för tidigt, blir vi väl rädda för att deras blommor skall förfaras? Så är det även med en del människor som är för mogna för att kunna mogna (propere – prospere). Det handlar om dem som i början av sin omvändelse gör anspråk på att bära frukt för andra. Trots lagens föreskrifter skyndar de sig att sätta förstfödda kalvar i arbete och att klippa de förstfödda baggarna (jfr 5 Mos 15:19).
Vill ni veta med vilken möda vår helige mästare lyckades undvika en sådan brådska? Här är kvisten som jag ger er: tre år var han känd endast av Gud och inte av människor. Ni vet att han gav mycket frukt, men i rätt tid. Han inbillade sig inte att det var tid att bära frukt, medan han fortfarande var så drabbad av sinnliga frestelser att han var nära att ge upp och ge sig iväg (cedere – discedere).