Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 januari 2008

Benedikt 3

Jag har onekligen fått i uppdrag att se till att ni får att äta, men eftersom jag inte har någonting att ge er ber jag den salige Benedikt om tre bröd (Luk 11:5). Må hans helighet, rättfärdighet och fromhet förnya era krafter.
Bröder, ni minns säkert, att inte alla som deltog i Herrens intåg i Jerusalem bredde ut sina kläder för hans fötter (jfr Matt 21:8). Om Gud så vill, skall vi snart fira Herrens intåg när tiden för hans lidande närmar sig. Han satte sig på en åsna (Joh 12:14) och människor strömmade till. Alla bredde inte ut sina kläder på vägen, utan en del bröt kvistar från träden. Det var ingenting storslaget, med vad de hade fått som gåva gav de bort som gåva (Matt 10:8). De gjorde åtminstone någonting och det sägs inte att de blev uteslutna från processionen.
Bröder, ni är som Herrens milda riddjur och kan säga med profeten: Jag var som ett oskäligt djur inför dig. Men nu är jag alltid hos dig (Ps 73:22-23). Kristus sitter på er, ty den rättfärdiges själ är säte för Visheten (Ords 12:33 LXX cit. av Gregorius den store) och med apostelns ord Kristus är Guds kraft och Guds vishet (1 Kor 1:24). Jag har inga kläder att lägga under era fötter, men jag bryter några kvistar för att min uppgift inte helt skall saknas i processionen. (Åsnan symboliserar munken, de som breder ut sina kläder lekmännen i världen och de som bryter kvistar prästerna – översättarens anm.)