Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 januari 2008

Benedikt 2

Vi firar i dag vår mästare Benedikts himmelska födelse. Vid detta tillfälle skall jag som vanligt hålla en högtidspredikan för er om honom. Ni skall värdera och vörda hans milda namn med stor glädje, ty han är er ledare, lärare och lagstiftare (jfr Jes 33:22).

Själv tänker jag på honom med stor glädje, även om jag rodnar när jag hör denne salige faders namn nämnas. Med honom som förebild har jag liksom ni tagit avstånd från världen och lovat att leva ett monastiskt liv. Men till skillnad från er har jag det gemensamt med honom att jag kallas abbot.
Ja, han var abbot och jag är abbot. Men abbot och abbot! Titeln är densamma, men den ene är bara en skugga av denna storslagna titel. Uppgiften är densamma, men – stackars mig – vilken skillnad mellan dem som har denna uppgift och sättet att utföra den. Arma mig, om jag i det kommande livet kommer vara så fjärran från dig, salige Benedikt, som jag nu befinner mig från de fotspår som din helighet har lämnat efter sig.
Men det är onödigt att jag inför er uppehåller mig vid detta. Jag vet att jag talar till människor som känner mig. Jag ber er bara om att genom er broderliga medkänsla mildra min skam och fruktan.