Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

20 januari 2008

J M:s upptagning till himmelen-söndag i oktaven 15 forts

Du är full av nåd
och himmelsk dagg.
Ljuvt doftande är du stödd på din älskade (Höga v 8:5).
Vår Fru,
ge i dag dina fattiga att äta.
Må de små hundarna få sina smulor (jfr Matt 15:27).
Ge inte blott Abrahams tjänare,
utan även hans kameler (jfr 1 Mos 24:18)
att dricka från din överflödande kruka,
ty du är den unga jungfru
som är utvald och bestämd (1 Mos 24:14) åt den Högstes Son,

han som är över allting, Gud, välsignad i evighet. Amen (Rom 9:5).


SLUT

1 Comments:

Blogger Hasse said...

Dine oversættelser er der blevet lagt mærke til.
Se Oem Kloster Museum,Danmark, (cistercienserklosteret Cara Insula – den kære ø) hjemmeside, links til Bermhards Bloog og oversættelserne. Nederst på siden.
http://www.klostermuseet.dk/default.aspx?id=m8s2

3:55 em  

Skicka en kommentar

<< Home