Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 januari 2008

Benedikt 4 forts samt 5

Du hör att man överallt lovprisar dalen och förkunnar ödmjukheten. Plantera vid vattendrag, ty där finner du överflödande andlig nåd (jfr Rom 1:11) och vattnet ovanför himlen lovprisar Herrens namn (Ps 149:4-5), det vill säga himmelsk välsignelse får honom att lovprisas. Bröder, låt oss förbli och slå rot här för att inte torka ut. Låt oss inte bortföras av vinden, såsom det är skrivet: Om anden hos den som har makt går lös på dig, skall du inte lämna din plats (Pred 10:4 Vulg.). Inte någon som helst frestelse kan få makt över er, om ni inte ägnar er åt stora ting, åt det som övergår ert förstånd (Ps 131:1) utan står fast och förblir rotade i ödmjukheten (jfr Ef 3:17).
Det är så som Herrens helige bekännare, planterat vid vattenbäckar, bar sin frukt i rätt tid (Ps 1:3).

5.

Det finns träd som inte bär frukt och andra som gör det, men inte sin egen. Andra bär egen frukt, men inte i rätt tid (jfr Ps 1:3). Men som jag sade, det finns träd som inte bär frukt, t.ex. ek, alm och andra träd i skogen. Ingen planterar sådana träd i sin trädgård, eftersom de inte bär frukt eller frukt som är otjänlig för människan men tjänlig för svin.
Sådana är denna världens människor (jfr Luk 16:8) som ägnar sig åt att festa och dricka, rus och omåttlighet, otukt, och liderlighet (jfr Rom 13:13). De äter sådant som är avsett för svin vilket en sann jude inte får äta (5 Mos 14:8) och som en kristen inte bör befatta sig med. Ty om vi äter svinkött förenas det med vårt och blir ett med vårt (jfr 1 Kor 6:16). Detsamma sker med den som överträder Herrens bud. Han förenar sig med de orena andarna, identifierar sig med dem och blir med dem till en demon.
Det är förbjudet att frambära dessa djur som offer (5 Mos 14:8) beroende på att de symboliserar de smutsiga och orena andarna, överger allt som är rent och finner behag i lort och tycker om att vältra sig i lastbar och brottslig sörja. Det är anledningen till att legionen som blir förbannad i evangeliet (Mark 5:9-13) och som blir fördriven ut ur en människa, ber om att få fara in i svinen – djur i vilka den känner igen sig – vilket inte förvägras den. Detta är den enda frukten från träd som inte bär någon frukt. Yxan är redan satt till deras rot (Matt 3:10).