Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 januari 2008

Benedikt 1

Bröder, när jag ser er samlade här (1 Kor 11:20) för att lyssna till frälsningens ord, grips jag av en stor fruktan att en eller annan kanske inte tar emot det på ett tillbörligt sätt eller inte lyssnar såsom man skall lyssna till Guds ord. Jag vet att jord som inte ofta bevattnas från ovan och som inte ger skörd klandras eller nästan förbannas (Heb 6:8). Jag föredrar för min del att välsigna och att inte förbanna (jfr 1 Mos 27:12). Givetvis inte med min egen välsignelse, utan er himmelske Faders (jfr Matt 5:48) – även om han vill att ni skall få den genom min mun. Jag önskar av hela mitt hjärta att denna välsignelse blir med er för alltid och aldrig förvandlas till förbannelse.