Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

01 februari 2008

Benedikt 9

Kanske är det Herren själv som är trädet och som ger mig de kvistar som jag skall lägga för era fötter. Kanske? Nej, inte kanske. Helt säkert. Han är trädet, en himmelsk planta som är planterad på jorden enligt Skriftens ord: Sanningen spirar ur jorden (Ps 85:12).
Från honom får jag ödmjukgetens kvist som jag ger till er, för att ni skall ha samma inställning som han som utblottade sig. Detta säger inte jag utan aposteln: Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då han blev som en av oss (Fil 2:5-7). Bröder, avstå även ni från allt, ödmjuka er, bli till utsäde och dö. Det som blir sått som en animalisk kropp uppstår som en andlig kropp (1 Kor 15:44 Vulg). Förlora era liv och ni skall rädda dem till det eviga livet (Joh 12:25).
Vill ni veta hur aposteln själv lyckades förverkliga det som han undervisade? Har vi varit ”från våra sinnen” har det varit för Gud. Är vi vid lugn besinning, är det för er (2 Kor 5:13). Och vad gjorde han för er? Jag är, sade han, som ett krossat kärl (Ps 31:13). Det bästa sättet att ge sitt liv är att inte göra någonting för sig själv, utan att ha som föresats och önskan att behaga Gud och att tjäna bröderna. Men stackars den som sår i sitt kött, ty han skall skörda förgängelse ur köttet (Gal 6:8). På ett annat ställe är det skrivet: Lyckliga ni som kan så vid alla vatten (Jes 32:20). Vad betyder alla vatten? Kanske handlar det om de vatten, om vilka man kan läsa: Lova honom, du vatten, ovanför himlen (Ps 148:4)? De symboliserar änglamakterna och dem som bor i himlen. Ja, så måste det vara, ty vi har blivit ett skådespel för både änglar och människor (1 Kor 4:9).