Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

10 februari 2008

Predikan för abbotarna 3

Bron är inte för smal för dem som vill springa över. Den består av tre trästockar, så att den som stöder sig på dem inte riskerar att slinta. Dessa stockar är kroppslig askes (poena corporis), fattigdom och ödmjuk lydnad. Ty vi måste gå igenom många lidanden för att komma in i Guds rike (Apg 14:22). De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för djävulen (1 Tim 6:9). För den som olydnad har avlägsnat från Gud, finns bara en säker väg tillbaka till honom, nämligen lydnadens rätta väg.
Dessa tre trästockar måste vara fast förenade. Kroppslig askes varar inte länge i förbindelse med rikedom och blir lätt indiskret utanför lydnadens ram. Fattigdom tjänar inte någonting till om den beledsagas av njutning och egensinnighet. Lydnad i förening med rikedom och självupptagenhet ger varken stadga eller ära.