Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

04 februari 2008

Benedikt 11

Även de änglar sådde, som förblev trogna när de såg andra änglar avfalla. Lucifer som inte längre var ljusbärare utan bringade mörker och skymning sade: Jag skall ta säte på gudaberget. Jag skall bli som den Högste (Jes 14:13-14).
Så oklok och så oklokt! Tusentals betjänar Gud, hundratusentals står inför honom (Dan 7:10) och du skall sitta på en tron? Keruberna står och inte ens de sitter inför honom. Vad har du gjort för att få sätta dig? Änglarna är andar i Guds tjänst, sända att tjäna dem som skall få sin del av frälsningen (Heb 1:14) och du sätter dig? Vad har du sått för att redan skörda (jfr Luk 19:21)? Nej, det tillkommer dig inte! Inte dig! Det är förbehållet dem för vilka Fadern har bestämt det (Matt 20:23). Varför avundas du dem? De skall förvisso få sitta. Dessa jordens maskar som är kallade att döma skall sätta sig, men du skall inte sitta utan stå inför dem och bli dömd. Vet ni inte, säger aposteln, att vi skall döma änglar? (1 Kor 6:3).