Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

02 februari 2008

Benedikt 10

Låt oss så ett gott exempel som är uppenbart för människor och en stor glädje (Luk 2:10) för änglarna genom dolda suckar och allahanda önskningar som endast de känner. Guds änglar gläder sig över en enda syndare som omvänder sig (Luk 15:10), vilket får aposteln att säga: Jag tänker på vad som är riktigt inte bara inför Gud utan också inför människor (2 Kor 8:21). Inför Gud säger han, det vill säga inför dem som är inför hans ansikte (jfr Matt 18:10). Deras största glädje är att se er bedja i det fördolda, meditera över en psalm eller göra något liknande.
Bröder, så på det viset och bär frukt. Ja, så i er tur, ty många har sått före er. Bär frukt, ty de har sått för er.
Adams släkte! Många har sått i dig och såningen har varit värdefull! Du drabbas av en stor olycka och förlust, om en sådan såning blir fördärvad i dig tillsammans med såningsmännens möda! Du kommer att förgöras av bonden, om du låter allt som han har gjort gå till spillo. Hela Trefaldigheten har besått jorden, liksom änglar och apostlar, för att inte tala om alla martyrer, bekännare och jungfrur.
Gud, Fadern, har sått genom att ur djupet av sitt hjärta uttala godhetens ord (jfr Ps 45:2). Herren själv gav allt gott, vårt land gav sin gröda (Ps 85:13).
Även Sonen har sått, ty det var han som gick ut för att så sitt utsäde (Luk 8:5). Det var inte Fadern som gick ut, utan Sonen som utgått från Fadern och trätt in i världen (Joh 16:28). Han som således först var fredsplanen (jfr Jer 29:11) i Faderns hjärta gjorde sig till vår fred (Ef 2:14) i jungfru Marias inre.
Även den helige Ande har sått, ty han kom och lärjungarna såg hur tungor som av eld fördelade sig och stannade på var och en av dem (Apg 2:3).
Hela Treenigheten har sått: Fadern brödet från himlen ((Joh 6:32), Sonen sanningen (Joh 1:17) och den helige Ande kärleken (Rom 5:5).