Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

05 februari 2008

Benedikt 11 forts

Gråtande går de och sår sin säd. Jublande kommer de och bär sina kärvar (Ps 126:6). Du söker två slags kärvar: ära och vila. Du vill bli upphöjd och sitta. Men så blir det inte. Du kommer inte att skörda, ty du har inte sått. Endast de som sår i arbete och ödmjukhet kommer att skörda upphöjdhet och samtidigt vila. I utbyte mot att de har fått dubbelt upp av skam, skall de få dubbel lott i sitt land (Jes 61:7), vilket fått någon att säga: Tänk på mitt lidande och mitt betryck (Ps 25:18).
I dagens evangelium hörde ni Herren lova sina lärjungar: Ni skall sitta på troner och döma Israels tolv stammar (Matt 19:28). Det är vilan för den som sitter och äran för den som dömer. Men detta ville Herren själv uppnå genom ödmjukhet och möda. Därför blev hand dömd till neslig död (Vish 2:20), prövad med plågor (Vish 2:19) och överöst med hån (Klag 3:30), för att hans fiende skulle kläs i skam (Job 8:22) tillsammans med alla dem som följer hans exempel och vandrar hans väg.
Orättfärdige ande, det är han som skall sitta på härlighetens tron (Matt 19:28), bli som den Högste (Jes 14:14) och vara upphöjd tillsammans med honom.
Så tänkte de heliga änglar som vid den Ondes fall (jfr Luk 10:18) vägrade att delta i dennes avfall. De ger oss ett exempel (jfr Joh 13:15), nämligen att välja att tjäna som de. Ty de som undflyr möda och siktar på ära skall vara förvisade om att de följer honom som traktade efter att bli upphöjd och att sitta på tronen. Och om hans överträdelse inte räcker för att avskräcka dem, må åtminstone hans straff göra det. För honom förvandlades allt till sin motsats. Han blev hånad, medan den eviga elden förbereddes för honom (Matt 25:15). För att undvika detta sådde de heliga änglarna den vishet för oss som de själva förstod att bevara, när de andra änglarna blev vilseförda.