Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

19 februari 2008

Septuagesima I:2

Det viktigaste som ger oss stöd för vår tillit och grund för vårt hopp är det som vi inledningsvis nämnde, nämligen: Den som är av Gud, han lyssnar till Guds ord (Joh 8:47).
Man möter ibland människor som lyssnar till Guds ord, men på ett sätt som om det som sägs inte angår dem. Det ger dem inte ledning, tränger inte in i deras hjärta, ifrågasätter inte deras livsföring och de frågar sig inte om det som de får höra inte är ämnat just för dem. Ja, det händer till och med att Guds ord, som är levande och verksamt (Heb 4:12) och riktar sig efter eget gottfinnande och inte efter talarens, öppet angriper förslavande laster, men dessa människor låtsas inte förstå och vänder bort hjärtats blick, eller hittar på vad som helst för att urskulda sig och de stackarna bedrar sig själva. Hos dem ser jag inga tecken på frälsning (jfr Vish 16:6). Nej, jag befarar att de inte är av Gud och att de därför inte lyssnar till hans ord.
Jag tackar Gud för att jag hos er, bröder, finner öron som lyssnar (Matt 11:15), ty resultatet är att ni utan dröjsmål bättrar er. Och jag kan försäkra er, att jag förnimmer ert intensiva intresse när jag talar till er. Ju glupskare ni dricker ordets mjölk, desto mer uppfyller den helige Andes kraft mitt bröst med denna mjölk. Ju snabbare ni dricker det som jag erbjuder er, desto mer får jag att ge. Det är anledningen till att jag predikar oftare än man brukar göra i vår orden. Jag vet vem som sade: Kostar det mer skall jag betala dig på återvägen (Luk 10:35).