Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 februari 2008

Predikan för abbotarna 7

Hans innersta tankar måste därför stå i samklang med hans yttre beteende. Hur kan man vara utsidigt ödmjuk och insidigt i sitt hjärta högmodig och inbilla sig att man är vis, dygdig och helig? Den som bara ger sken av att endast förtrösta på Guds godhet är onekligen en hycklare. Lägg märke till hur dessa tre dygder – hjärtats renhet, gott samvete och uppriktig tro (1 Tim 1:5) stämmer överens med det som samme apostel skriver på ett annat ställe: Mig är det likgiltigt om ni eller någon mänsklig domstol dömer mig och han fortsätter: Inte heller dömer jag mig själv. Mitt samvete är rent (1 Kor 4:3) och anklagar mig inte för att tänka bara på mitt i stället för Jesu Kristi sak (Fil 2:21). Och om det är mig likgiltigt att dömas av er, beror det på att jag har ett gott samvete och lever oklanderligt (1 Tim 3:2). Den som dömer mig är Herren (1 Kor 4:4). Det är således endast till honom som jag sätter mitt hopp (Ps 73:28), han som böjde sig ödmjukt under Guds starka hand (1 Pet 5:6).
Jag överlåter åt er att bedöma, om det som jag just har sagt kan jämföras med de tre frågor som Herren ställde till Petrus: älskar du mig, älskar du mig, älskar du mig? (Joh 21:15-17). Det handlar om den kärlek som kommer från ett rent hjärta, ett gott samvete och en uppriktig tro (1 Tim 1:5). Med rätta blir han som stiger i båten för att bli människofiskare (Matt 4:19) tillfrågad om han älskar.

SLUT