Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 februari 2008

Predikan för abbotarna 5

Om man tänker på att Herren sade att med det mått vi mäter skall det mätas upp åt oss (Matt 7:2), är det gott för människan (1 Kor 7:26) att ge med råge (ad cumulum). På så sätt kommer hon att vara en av dem som i manteln får ett gott mått, packat, skakat och rågat (Luk 6:38). För att bli frälst räcker det att tålmodigt stå ut med kroppsligt obehag, men idealet är att villigt omfatta det med andens glöd. Man kan även avstå från att söka övermåttet liksom att inte klaga, om man saknar det som man behöver. Men det är fullkomligare att glädja sig över det och att göra allt som står till buds för att nästan skall ha vad han behöver, medan man själv står ut med sin nöd. Utan att riskera din frälsning kan du försöka att få din överordnades samtycke, under förutsättning att du har tålamod och är uppriktig, men idealet är att med gott samvete undfly det som förnöjer din egen vilja.