Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

17 december 2005

Adventspredikningar: Fjärde predikan över Herrens dubbla ankomst och de försilvrade vingarna (3)

Bröder, nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus ... och hur blir då slutet för dem som inte vill tro på Guds evangelium (1 Petr 4:17)? Vad blir det för dem som inte kan bestå i domen (Ps 1:5)? Alla de som undviker att låta sig dömas i den dom som nu pågår och som kommer fördriva denna världens härskare (Joh 12:31) har bara att vänta på sin domare eller snarare att frukta hans ankomst, och han kommer att kasta ut dem tillsammans med deras anförare. Om vi däremot låter oss dömas i denna tid, kan vi tryggt vänta den som skall rädda oss, Herren Jesus Kristus. Han skall förvandla den kropp vi har i vår ringhet så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet (Fil 3:20 21). Då kommer de rättfärdiga att lysa (Matt 13:43) så att lärda och olärda kan se det (1 Krön 25:8). Ja, de kommer att lysa som solen i deras Faders rike (Matt 13:43). Och solens ljus skall bli sju gånger klarare, såsom ett sjufaldigt dagsljus (Jes 30:26).