Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

12 december 2005

Adventspredikningar: Tredje predikan över De sju pelarna (1)

När vi firar Herrens advent och jag betraktar honom som kommer, kan jag inte föreställa mig hans upphöjda majestät. När jag betraktar dem som han kom till, blir jag förskräckt över hans djupa förnedring. Änglarna torde förundra sig inför detta nya, när de under sig ser den, som de ovan sig alltid har tillbett och helt öppet stiger upp och ner över Människosonen (Joh 1:51). När jag betraktar varför han kom, omfamnar jag så mycket jag förmår hans ovärderligt stora kärlek. När jag tänker på hur han kom, blir jag medveten om människans upphöjelse.
Ty det är skaparen, han som är Herre över allting, som kommer. Han kommer till människorna; han kommer för människorna; han kommer som människa. Men kanske någon säger: "Hur kan man säga att han har kommit som alltid har varit överallt?" Han var i världen och världen hade blivit till genom honom (Joh 1:10)?" Han som varit närvarande kom således inte, däremot framträdde han som hade varit fördold. För att kunna bli känd antog han som bor i ett ljus som ingen kan nalkas (1 Tim 6:16) den mänskliga naturen. Det var förvisso ingen vanära att framträda i den likhet som han hade gjort från början (Matt 19:4) eller ovärdigt Gud att visa sig i sin avbild (1 Mos 1:26) för dem som inte skulle ha kunnat känna honom i hans väsen. Därför framträdde han som skapat människan till sin avbild och likhet inför människorna såsom människa.