Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 december 2005

Adventspredikningar: Tredje predikan över De sju pelarna (4)

Vi vet att Herren har kommit på ett trefaldigt sätt: till människorna, i människorna och mot människorna. Han har kommit till alla utan åtskillnad, men icke i och mot alla. Men eftersom hans första och tredje tillkomst är kända och uppenbara, låt oss tala om den andra, som är andlig och fördold. Lyssna till vad han själv säger: Om någon älskar mig, bevarar han mitt ord och min Fader skall älska honom, och vi skall komma till honom och stanna hos honom (Joh 14:23).
Salig är den människa som du stannar hos, Herre Jesus. Salig är den hos vilken Visheten bygger sig en boning genom att hugga ut sju pelare (Ords 9:1). Salig är den själ som är Vishetens säte. Vilken är denna själ? Förvisso den rättfärdiges, och med rätta, ty rättfärdighet och rätt är din trons fästen (Ps 89:15).

Bröder, vem av er vill förbereda ett säte för Kristus i sin själ (Ps 132:17)? Dessa är de sidentyger och mattor, den kudde du behöver förbereda: Rättfärdighet och rätt är din trons fästen (Ps 89:15). Rättfärdighet är den dygd som ger åt var och en det som tillkommer honom. Giv åt tre slags människor det som tillkommer dem: giv det som du skall till din överordnade, till den som är under dig och till din like, så kommer du att på ett värdigt sätt fira Herrens ankomst genom att förbereda ett säte för honom i rättvisa.

Jag säger, visa vördnad för din överordnade och lyd honom i handling och hjärta. Det räcker emellertid inte att vi endast till det yttre lyder våra överordnade, utan vi måste hålla av dem av hela vårt hjärta. Och om någon överordnad lever på ett så uppenbart ovärdigt sätt att man inte kan blunda för det eller ursäkta det, måste vi likväl med tanke på honom från vilken all överhet kommer (Rom 13:1), visa aktning för den som fått en upphöjd ställning, även om vi vet att han är ovärdig. Det handlar inte om att ära hans egenskaper utan att visa aktning för den rang Gud har givit honom och själva ämbetets värdighet.