Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

16 december 2005

Adventspredikningar: Fjärde predikan över Herrens dubbla tillkomst och de försilvrade vingarna (1)

Bröder, det är tillbörligt att ni med stor andakt firar Herrens tillkomst, ty hans tröst gläder oss, hans ynnestbevis förundrar oss och hans kärlek upptänder oss. Men tänk inte bara på att han kom för att söka efter det som var förlorat och rädda det (Luk 19:10), utan tänk även på att han kommer för att ta oss med sig.
Meditera ständigt över dessa båda tillkomster och idissla i era hjärtan de välgärningar hans första tillkomst innebar och de löften som är förknippande med hans andra. Må ni vila er mellan dessa båda tillkomster (Ps 68:14)! Ty dessa är brudgummens armar som bruden vilar i när hon säger: Hans vänstra arm vilar under mitt huvud, och hans högra omfamnar mig (Höga V 2:6). På ett annat ställe läser vi att den vänstra betyder rikedom och ära och den högra ett långt liv (Ords 3:16).

I sin vänstra hand bär han således rikedom och ära. Lyssna ni Adams barn, giriga och ärelystna släkte: vad får ni ut av att skaffa er jordisk rikedom och timlig ära, som inte är verklig och inte är er? Är inte guld och silver bara röd eller vit jord? Är det inte människors misstag som gör dem värdefulla eller gör gällande att de är det? Men om allt det tillhör er, så tag det med er! Människan får emellertid vid sin död intet med sig och hennes härlighet följer henne inte dit ned (Ps 49:18).