Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

15 december 2005

Adventspredikningar: Tredje predikan över De sju pelarna (5)

Vi är även skyldiga att råda och hjälpa de bröder som vi lever tillsammans med genom broderskapets och den mänskliga gemenskapens lag. Vi förväntar oss att de ger oss samma tjänster: råd som upplyser oss i vår okunnighet och bistånd som hjälper oss i vår svaghet.
Men kanske finns det bland er någon som i sitt hjärta invänder: "Hur skall jag kunna ge ett råd till en broder, när jag inte ens får tilltala honom utan tillstånd? Hur skall jag kunna hjälpa honom när jag inte kan göra det minsta utan att iakttaga lydnaden?" Jag svarar: Det saknas inte tillfällen, om du inte saknar den broderliga kärleken. Enligt min uppfattning kan du inte kan ge ett bättre råd till din broder än att genom exempel undervisa honom om vad han skall och inte skall göra. Du inger honom att bättra sig, du råder honom, inte med ord eller tunga, utan genom gärningar och sanning (1 Joh.3:18).

Kan du bättre hjälpa din broder än att fromt bedja för honom utan att därför undandra dig plikten att broderligt tillrättavisa honom? Så undviker du inte bara att skapa det minsta hinder för honom, utan du gör allt vad du kan för att likt en fredens budbärare (Jes 33:7) för honom undanröja allt som utgör en stötesten för Guds rike och att hålla sådana på avstånd. Ja, om du råder och hjälper din broder på det viset, ger du honom det som tillkommer honom (Matt 18:28) och han har ingen anledning att beklaga sig över dig.