Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

14 december 2005

Adventspredikningar: Tredje predikan över De sju pelarna (3)

Bröder, harmas inte över de onda och avundas inte dem som gör orätt (Ps 37:1). Betrakta i stället vad som blir deras ände (Ps 73:17), ha medlidande med dem av hjärtat och be för dem som blir ertappade i synden (Gal 6:1). De syndar eftersom de inte känner Gud (1 Kor 15:34), ty om de hade känt honom skulle de inte vara så dåraktig att de utmanar härlighetens Herre (1 Kor 2:8). Men vi bröder har ingen ursäkt för vår okunnighet (Joh 15:22). Ni känner honom väl och om ni säger att ni inte känner honom, är ni lögnare som världens barn (1 Joh 4:20). För övrigt, om ni inte känner honom, vem har då fört er hit och hur har ni kommit (Matt 22:12)? Och hur kan du ha beslutat dig för att frivilligt avstå från dina käras ömhet, kroppens njutning, världens fåfänglighet för att kasta alla dina tankar (Ps 55:23) och bekymmer (1 Pet 5:7) på Herren, då du hos honom inte förtjänat något gott utan endast ont, vilket ditt samvete säger dig? Jag upprepar, vem skulle ha förmått dig att göra detta, om du inte hade vetat att Herren är god mot dem som förbider honom, mot den själ som söker honom (Klag 3:25), och om du hade varit okunnig om att Herren är ljuv och mild, barmhärtig och sannfärdig (Ps 86:5,15)? Hur vet du detta? Jo, därför att han har kommit inte bara till dig utan in i dig.