Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

26 december 2005

Julpredikningar: Första predikan om de fem källorna (3)

Människa, vad har du att frukta? Varför skälva inför Herrens ansikte för att han kommer (Ps 96:13)? Han kommer inte för att döma världen, utan för att rädda den (Joh 3:17). Blev du en gång övertalad av en otrogen tjänare att stjäla en furstlig krona och att sätta den på ditt huvud (1Makk 11:13)? Hur skulle det ha varit möjligt att inte bli rädd, när du blev tagen på bar gärning? Hur skulle det ha varit möjligt att inte fly för Guds ansikte (Ps 139:7)? Det glödande svärdet började kanske redan att svängas (1Mos 3:24)? Och i landsflykt får du äta ditt bröd i ditt anletes svett (1Mos 3:19). Men nu har en röst blivit hörd på jorden: Herren kommer! Vart skall du gå för hans Ande eller vart skall du fly för hans ansikte (Ps 139:7)? Fly inte, frukta inte. Han kommer inte med vapen. Han skall inte straffa utan rädda. Och för att du inte än en gång skall säga till honom: Jag hörde dig, därför gömde jag mig (1 Mos 3:10), är barnet här, ett barn utan röst. Ett barns skrik väcker mer medkänsla än fruktan. Kanske skrämmer det någon, men inte dig. Han blev ett barn, och jungfrun, hans moder, lindade hans mjuka kropp (Luk 2:7).

Och du skälver fortfarande av fruktan (jfr Ps 13:3)? Genom detta tecken skall du åtminstone veta att han inte kom för att förlora dig, utan för att rädda dig (Luk 9:56), för att befria dig och inte för att fängsla dig. Han bekämpar redan dina motståndare genom att trampa på de högmodigas och stoltas nackar (5 Mos 33:29), ty han är Guds kraft och vishet (1 Kor 1:24).