Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 december 2005

Adventspredikningar: Sjätte predikan om den trefaldiga tillkomsten och köttets uppståndelse (6)

Hur länge skall den arma, inbilska, blinda och galna kroppsliga människan söka flyktig och förgänglig tröst, ja mer bedrövelse än tröst och riskera att bli befunnen ovärdig denna härlighet och dömas till att plågas av ett outsägligt straff i evighet? Nej inte så, mina bröder, jag ber er, så får det inte bli (Ps 1:4)! Må tvärtom vår själ finna sin glädje i att meditera över det som kommer och kroppen vila i hoppet (Ps 62:2). Ja, vi väntar som Frälsare vår Herre, Jesus Kristus som skall förvandla vår kropp och göra den lik hans förhärligade (Fil 3:20 21).
Så säger profeten: Min själ törstar efter dig, min kropp längtar efter dig (Ps 63:2). Profetens själ längtade efter den första tillkommelsen som skulle bli till dess räddning. Men än mer längtade kroppen efter hans sista tillkommelse för att bli förhärligad. Så skall vår längtan bli uppfylld och hela jorden skall bli full av Herrens härlighet (Ps 72:19, Jes 6:3). Må han själv i sin barmhärtighet leda oss till denna härlighet, lycka och frid som övergår allt vad vi kan föreställa oss (Fil 4:7) och inte låta vårt hopp komma på skam (Ps 119,116), han som är vår Frälsare och som vi väntar (Fil 3:20), Jesus Kristus, vår Herre, som är över allting, Gud, välsignad i evighet (Rom 9:5).