Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

22 december 2005

Adventspredikningar: Sjätte predikan om den trefaldiga tillkomsten och köttets uppståndelse (5)

Själen kommer förvisso att till din förmån minnas dig, om du har tjänat den väl. Och när den förenas med sin Herre, skall den tala om dig (1 Mos 40:14). Den kommer att vara din förespråkare och säga: "När din tjänare var i landsflykt för att gottgöra sin skuld, fann jag gästfrihet hos en fattig som visade barmhärtighet mot mig (Luk 10:37). Nu ber jag dig, Herre, att belöna honom för vad han gjorde för mig (Ps 138:8). För min skull offrade han allt och sedan även sig själv. Han sparade inte sig själv för mig, utan underkastade sig fastor och mycket och hårt arbete. Han svalt och törstade, frös och var utan kläder" (2 Kor 11:23, 27).
Vad händer då? Skriften ljuger förvisso inte, när den säger: Han gör vad de gudfruktiga begär och hör deras rop (Ps 145:19).
O, om du en dag kunde få smaka denna sötma (1 Pet 2:3)! Jag skall säga dig förunderliga ting som är sanna och mer än sanna för dem som har sin tillit till Herren: Det är Herren Sebaot själv, makternas Herre och ärans konung (Ps 24:10), ja, det är han som skall stiga ned för att förvandla de kroppar vi har i vår ringhet och göra dem lika den kropp han har i sin härlighet (Fil 3:21). Vilken stor ära och vilken outsägligt jubel det blir, när alltings skapare som en gång kom fördolt i all ödmjukhet för att rättfärdiggöra själarna, kommer öppet och i sin storhet, inte längre i ringhet utan i härlighet (Mark.8:38) och majestät, för att förhärliga dig, du stackars kött!

Vem kan göra sig en föreställning om hans tillkommelses dag (Mal.3:2), när han kommer i ett överflöd av ljus? När änglarna går honom före och vid basunens ljud (1 Tess 4:15 16) uppväcker de arma kropparna ur stoftet och bär dem upp genom luften Kristus till mötes?