Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 december 2005

Adventspredikningar: Sjunde predikan om den trefaldiga nyttan (1)

Om vi med andakt firar Herrens advent, gör vi det som vi bör göra. Ty Jesus kom inte bara till oss utan även för oss, han som inte behöver våra gåvor (Ps 16:2). Vårt stora armod belyser tydligt hans stora förnedring. Om priset på medicinen tillåter oss att avläsa sjukdomens allvar, är det också sant att man utifrån mängden medicin kan få en uppfattning om antalet sjukdomar. Ty varför finns det en mångfald av nåd (1 Kor 12:4) om det inte motsvarar en mångfald av behov?
Det är svårt att i en predikan tala om allt vi behöver, men jag tänker på tre behov som på sätt och vis är de viktigaste och gemensamma för alla. Det finns nämligen ingen bland oss som inte i detta liv behöver råd, hjälp och stöd. Hela mänskligheten är drabbad av ett trefaldigt elände, och alla vi som lever i dödens skugga (Jes 9:1), i kroppslig svaghet och på frestelsens område är uppmärksamma, blir vi medvetna om att vi lider under detta trefaldiga behov.

Vi är lätta att förföra, svaga att handla och klena att bjuda motstånd. Om vi vill skilja mellan gott och ont (1 Kon 3:9), gör vi fel; om vi vill göra det som är rätt (Gal 6:9), lyckas vi inte; om vi anstränger oss för att göra motstånd mot det onda (Ef 6:13), faller vi och blir besegrade.