Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

21 december 2005

Adventspredikningar: Sjätte predikan om den trefaldiga tillkomsten och köttets uppståndelse (3)

Nu vet du med vilket syfte Kristus kom och vad en kristen människa bör sträva efter. Därför må du, o kropp, inte gå tiden i förväg, ty därigenom kan du förhindra själens frälsning, du som inte kan rädda dig själv. Allting har sin tid (Pred 3:1).Låt själen arbeta för dig nu, ja bättre är att du samarbetar med den, ty om du lider med den, kommer du också att härska med den (Rom.8:17, 2 Tim 2:12). Ju mer du förhindrar själens förnyelse, desto mer hindrar du din egen, ty du kan inte bli förnyad förrän Gud i själen ser sin avbild återskapad.
Ja, kropp, du erbjuder gästfrihet åt någon som är ädel, ja mycket förnäm och din frälsning är avhängig av dennes. Hedra en sådan gäst, ty du bor i hans land, medan själen som befinner sig på pilgrimsvandring bara är en gäst som passerar förbi hos dig (Mika 4:10). Tänk efter: om en fattig bonde skulle bli ombedd att ta emot en förnäm och inflytelserik gäst, skulle han inte gärna flytta till en vrå i huset, under trappan eller till och med till spiselaskan för att så ge åt gästen den bästa platsen som tillkommer honom? Och du, gör som han (Luk 10:37). Var inte rädd för att bli illa behandlad eller besvär, om bara din gäst kan bo hos dig på ett hedersamt sätt. Det är ärofullt för dig att under denna tid själv avstå från ära.