Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

23 december 2005

Adventspredikningar: Sjunde predikan om den trefaldiga nyttan (2)

Hur nödvändig är inte under dessa villkor Herrens tillkommelse! Hur nödvändig är inte Kristi närvaro för människan som befinner sig i detta tillstånd! Det är Guds vilja att han kommer och tar sin boning i oss genom tron (Ef 3:17) så att han genom sin stora förnedring upplyser oss i vår blindhet, genom att vara hos oss (Luk 24:29) hjälper oss i vår skröplighet och genom att vara för oss (Rom 8:26) skyddar och försvarar oss i vår bräcklighet.
Ty om det är han som bor i oss, vem kan då bedra oss? Och om det är han som är med oss, vad skulle vi då inte kunna klara av genom honom, som ger oss kraft (Fil 4:13)? Om han är för oss, vem kan då vara mot oss (Rom 8:31)?

Vilken trofast rådgivare är inte han som inte bedrager eller kan bedragas! Vilket mäktigt stöd, han som aldrig uttröttas! Vilken verksam försvarare som snabbt krossar Satan under våra fötter (Rom 16:20) och bryter hans vapen i småbitar!

Han är Guds vishet (1 Kor 1:24), alltid beredd att undervisa de okunniga; han är Guds styrka (Rom 1:16) som stärker de svaga och upprättar dem som faller.

Mina bröder, låt oss springa till en sådan Mästare så snart det handlar om att välja. Låt oss varje gång vi måste utföra någonting åkalla honom som hjälper oss med en sådan fasthet. Låt oss i varje gång vi har att kämpa anförtro vår själ åt denne trogne försvarare (1 Pet 4:19).


Han kom till världen (Joh 1:9) för att bo bland människorna (Ps 78:60), med människorna och för människorna för att göra vårt mörker ljust (Ps 18:29), lätta vår börda och befria oss från faror.