Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

28 december 2005

Julpredikningar: Första predikan om de fem källorna (5)

Även om han kommer till oss som ett litet barn är det inte lite som han för med sig åt oss, och det som han ställer till vårt förfogande är ingalunda lite. Du undrar vad han bär med sig? I första hand barmhärtighet genom vilken han enligt aposteln har räddat oss (Tit 3:5). Han bevisade inte endast sina samtida välgärningar, utan är en outsinlig källa.
Herren Kristus är oss en källa, där vi blivit tvättade rena, såsom det är skrivet: Han älskar oss och har tvagit bort våra synder (Upp 1:5). Detta är emellertid inte det enda som vatten kan användas till. Vatten rentvår inte bara från smuts, utan släcker även törst. Den vise säger: Salig den som förblir i visheten och mediterar över rättfärdigheten (Syr 14:22 Vulg). Och några rader vidare säger han: Vishetens saliggörande vatten skall han dricka (Syr 15:3). Ja, det handlar om den vishet som ger frälsning, ty köttets vishet är döden och världens vishet är Guds fiende (Rom 8:6). Endast den vishet som utgår från Gud frälser, och den salige Jakob beskriver den som ren och fridsam (Jak 3:17). Köttets vishet söker sinnlighet och världens vishet skapar oordning och ofred. Men den vishet som kommer från Gud är först och främst ren och söker inte sitt, utan Jesu Kristi sak (1Kor 13:5; Fil 2: 21), så att var och en i stället för att göra sin egen vilja söker det som är Guds vilja (Rom 12:2). Om denna vishet främjar fred, beror det på att den inte håller fast vid egna tankar, utan samtycker till andra människors råd och omdömen.