Namn:
Plats: Clairvaux, France

Hej, Jag heter Bernhard och föddes 1090 i Bourgogne. Senare fick jag tillnamnet "av Clairvaux", dit min abbot i Citaux skickade mig tillsammans med 12 bröder för att grunda ett kloster. Genom medlingsuppdrag blev jag indragen i många kyrkliga och politiska affärer, blev kallad universalreformator, men lyckades ändå att leva ett meditativt liv, vilket medförde att jag kom att betraktas som mystiker och den siste av kyrkofäderna. Men jag torde vara den förste av dem som bloggar. När jag dog den 20 augusti 1153, lämnade jag mycket skrivet efter mig, och här på bloggen kommer bl.a.en och annan av mina många predikningar, som klosterbröderna nedtecknade och som jag senare redigerade i olika omgångar.

29 december 2005

Julpredikningar: Första predikan om de fem källorna (6

En tredje användning av vatten är bevattning, som är särskilt nödvändigt för unga plantor (Ps 144:12), i annat fall växer de dåligt eller dör av torka. Den som har satt frö till goda gärningar må därför söka fromhetens vatten. Om trädgården bevattnas av nådens källa kommer den tack vare god behandling inte att vissna utan att frodas i ständig grönska.
Profeten ber för den människa som gör så: han upptage med välbehag ditt brännoffer (Ps 20:4). Du kan läsa i lovprisningen av Aaron att elden varje dag förtärde hans offer (Syr 45:17). Allt detta torde betyda endast en sak, nämligen att de goda gärningarna skall kryddas med glödande fromhet och den andliga nådens ljuvlighet.

Tror du att man kan finna en fjärde källa så att vi kan återfå paradiset som bevattnades av en flod i fyra grenar (1 Mos 2:10-14)? Ty om vi inte hoppas på att det jordiska paradiset åter blir oss givet, hur skall vi då kunna hoppas på himmelriket? Jesus säger: Om ni inte tror när jag talar till er om det jordiska, hur skall ni då kunna tro när jag talar till er om det himmelska (Joh 3:12)? För att den nuvarande verkligheten skall kunna ge ett bärkraftigt stöd åt vår förväntan på den kommande, har vi ett ännu bättre paradis som är långt ljuvligare än våra första anfäders, nämligen Herren Kristus. I honom har vi redan identifierat tre källor, så låt oss nu söka den fjärde.

Vi har barmhärtighetens källa med förlåtelsens vatten som renar oss från våra synder. Från vishetens källa får vi urskiljningsförmågans vatten för att släcka vår törst. Från nådens källa får vi hängivenhetens vatten för att bevattna våra goda gärningars plantor. Låt oss söka kokande vatten för att tillaga vår mat, stimulerande vatten, som värmer vår känsla med kokhett vatten från kärlekens källa, enligt profetens ord: Mitt hjärta blev brinnande i mitt bröst; när jag begrundade, upptändes en eld i mig (Ps 39:4). Och på ett annat ställe: Nitälskan för ditt hus har förtärt mig (Ps 69:10). Älska rättfärdigheten utifrån hängivenhetens sötma och hata orättfärdigheten utifrån en glödande strävan (jfr Ps 45:8).
Se efter om Jesaja inte profeterade om dessa källor: Ni skall ösa vatten med fröjd ur frälsningens källor (Jes 12:3)? Lyssna noga till det som följer för att förvissa er om att detta löfte gäller det nuvarande livet och inte det kommande: Säg på den dagen: tacka Herren, åkalla hans namn (Jes 12:4 Vulg). Åkallan har att göra med den nuvarande tiden, såsom det är skrivet: Åkalla mig i nöden (Ps 50:15).